Forumregels & Warns

Loser

Supermoderator
Crowdfunder FE
Warns:

Op dit forum werken we met warns, een puntensysteem voor overtredingen cfr het bonus malus systeem. Moderators kunnen je per overtreding een aantal strafpunten geven. Als je aan een bepaald aantal strafpunten komt, volgt er automatisch een sanctie, meestal een ban van het forum. Warns vervallen ook weer na verloop van tijd, dus als je je gedraagt, kom je uiteindelijk terug op nul punten terecht.
  • 10 punten = 1 dag ban
  • 15 punten = 2 dagen ban
  • 20 punten = 4 dagen ban
  • 25 punten = 7 dagen ban
  • 30 punten = 3 maanden ban*
* eerste keer 3 maanden, daarna 1 maand, zie post hieronder.

Warns worden niet openbaar besproken. Bespreek ze in pm met de moderator of supermoderator van het subforum waar je de warn hebt gekregen. Naast een warn of een ban, kan een overtreding ook resulteren in het beperken van de forumfuncties voor de overtreder.

Er gelden aparte regels voor bepaalde usergroups en subfora, zoals Politiek & Actualiteiten, Buy & Sell of Voetbal. Die regels staan bovenaan die subfora, lees goed na voor je post.

Opmerking: Indien een deelnemer aan een privé-conversatie een bericht report, heeft de moderatie (supermoderator/forumbeheerder) het recht om deze berichten te lezen en indien nodig op basis hiervan een warn uit te delen.

Warns - Algemene Verdeling:

Dit lijstje betreft de algemene verdeling van warns, zoals deze over het gehele forum van toepassing is. Uitzonderingen hierop vormen fora zoals Webdesign en Buy & Sell. Hiervoor hebben we dan ook een eigen verdeling gemaakt (zie hieronder). Ook kunnen moderators je een custom warn geven, waarbij ze zelf de strafmaat bepalen. Dit komt echter niet zo veel voor.

De verdeling geldt tegelijk als algemeen geldend forumreglement.

Zeer lichte overtreding


warnpuntenmaanden
Niet aangepast taalgebruik (inclusief koosnaampjes)1pt2mnd
Antisupporteren2pt2mnd
Offtopic2pt2mnd
Rode tekst (gebruik ervan of reply op)2pt2mnd
Posten in spamthread2pt2mnd
Foutief geplaatst topic2pt2mnd

Lichte overtreding
warnpuntenmaanden
Belachelijke/onnuttige/ongewenste post3pt3mnd
Stigmatiserende post3pt3mnd
Onaanvaardbare signature of avatar (porno, racisme, warez, reclame, ...)3pt3mnd
Oneigenlijk gebruik forumfunctie (reactions, volgen...)3pt3mnd
Copyrightschending (artikels, foto's, data...)3pt3mnd
Aanzetten tot illegale praktijken (lichte overtreding)4pt3mnd

Gemiddelde overtreding
warnpuntenmaanden
Gebrekkige argumentatie3pt4mnd
Op de man spelen3pt4mnd
Misbruik maken van reportsysteem4pt4mnd
Onaanvaardbare post (porno, schokkend materiaal, ...)4pt4mnd
Starten van een belachelijke thread3pt4mnd
Reclame5pt6mnd

Zware overtreding
warnpuntenmaanden
Aanhoudende of ongepaste kritiek op moderatoren en/of hun ingrepen6pt6mnd
Aanmaken niet toegelaten dubbelaccount6pt6mnd
Blijven posten van threads/posts na delete6pt6mnd
Flame5pt6mnd
Ongewenste PM (flame, stalking, spam)6pt6mnd
Haatspraak (flagrant racisme, vrouwonvriendelijke post, discriminatie...)6pt6mnd
Thread verzieken4pt6mnd
Uitlokken van flame4pt6mnd
Aanzetten tot illegale praktijken (zware of herhaaldelijke overtreding)10pt6mnd

Zeer zware overtreding
warnpuntenmaanden
Aanzetten tot misbruiken GDPR-regelgeving15pt24mnd
Warez aanbieden15pt12mnd
Warez aanvragen10pt12mnd
Misbruiken GDPR-regelgeving30ptnooit
Reclame-account (meerdere reclame-threads)30ptnooit
Troll/ongewenste account30ptnooit
Niet toegelaten dubbelaccount30ptnooit
Moedwillige schending van de privacy15pt9mnd
Zware flame, bedreigen van personen15pt12mnd
 
Laatst bewerkt door een moderator:
Eindban

Wie 30 gelijktijdige punten behaalt krijgt een eindban van 3 maanden. Zodra die 3 maanden voorbij zijn EN de user tot onder de 30 punten is gezakt, kan die een aanvraag indienen om terug te komen via het contactformulier.

Hoe bepalen we of dat mogelijk is?
- Zat daar een ontoelaatbare warn bij? De aanvraag wordt afgekeurd, de eindban is permanent.
- Zat daar geen ontoelaatbare warn bij? Dan mag hij terugkomen op zijn huidige account* en zijn puntentotaal blijft gelden. Weer 30 behaald door vervallen en opnieuw verzamelen van punten? 1 maand eindban (en tot onder de 30 punten) en nieuwe aanvraag. Etc, etc. Bij elke aanvraag worden de lopende warns bekeken.

* op nieuw account alleen als gunst van de moderatie en als er nog een nickchange over is op het oude

De ontoelaatbare warns waardoor je recht op terugkomen vervalt, zijn:
  • Aanzetten tot illegale praktijken (warez, diefstal, ...)
  • Haatspraak (flagrant racisme, vrouwonvriendelijke post, discriminatie...)
  • Ongewenste PM (flame, stalking, spam)
  • Alle Zeer Zware Overtredingen
  • De warn waarvoor je een eindban hebt, indien aanwijsbaar (aanmaken dubbel..., dus niet "verkeerd geplaatst topic" net als 30ste punt

Ten slotte: dit is een proefproject. Het kan zijn dat we gaandeweg nog een paar veranderingen aanbrengen als de praktijk anders uitpakt dan bedoeld.
 
Laatst bewerkt:
Warns - Aanvullende Verdeling

Voor sommige fora is er een uitbreiding op de algemene lijst van overtredingen (warns) van toepassing. Je vindt de verdeling hier.

Webdesign
warnpuntenmaanden
Foutieve prefix1pt3mnd
Sitecheck op webdesign1pt3mnd

Sitecheck
warnpuntenmaanden
URL verwijderen3pt3mnd
Template of rip-off posten3pt3mnd

Buy & Sell
warnpuntenmaanden
Verkeerd subforum2pt3mnd
Foutieve threadtitel4pt3mnd
Niet toegelaten verkoop4pt3mnd
Offtopic4pt4mnd
Teveel ups4pt4mnd
Bieden in prijsschatting5pt4mnd
Koop/verkoop in PM5pt4mnd
Continu aanmaken/verwijderen van (identieke) threads5pt6mnd
Misbruik iTrader systeem5pt6mnd
Verwijderen thread waarin reeds geboden werd10pt6mnd
Winkel/lotverkopen zonder toestemming10pt6mnd
Niet opvolgen eigen thread5pt4mnd
Verzwijgen van informatie en/of verborgen gebreken4pt4mnd

Muziek
warnpuntenmaanden
Copycat ivm Homemade2pt3mnd
Coveraanbod3pt3mnd
Genres discrimineren #28pt6mnd


Threadban

Als moderatoren merken dat een probleem zich beperkt tot één thread of een bepaald onderwerp, kunnen zij, hetzij om die user tegen zichzelf te beschermen en te behoeden voor een escalatie, hetzij om de thread in de hand te houden, voor die user en dat onderwerp een threadban opleggen. Eerst tijdelijk, en bij herhaling permanent. Die mag ook worden aangevraagd door de gebruiker zelf.

Uitschakelen Forumfuncties

Bij herhaaldelijk misbruik van bepaalde forumfuncties kunnen die worden uitgeschakeld voor de overtreder.
 
Laatst bewerkt:

Oneigenlijk gebruik forumfunctie​

Hieronder valt het gebruik van verschillende forumfuncties op een manier waarop ze niet bedoeld zijn, zoals daar zijn:

Onaanvaardbare signatures:
Dat kan bijvoorbeeld gaan over onaanvaardbare signatures, ofwel qua lengte ofwel qua inhoud (reclame, racisme, porno...)

Misbruik van smileys:
Deze gaat vooral op voor Politiek & Actualiteit. Omdat we reactions niet per forum kunnen uitschakelen, kunnen jullie ook in dat subforum van alle reactions gebruik maken. Maar in Politiek en Actualiteit dienen de :unsure:, :ROFLMAO: en :mad: niet te worden gebruikt om ongenoegen met een post te uiten, of om een post te ridiculiseren. In plaats daarvan moet een inhoudelijke reactie worden geformuleerd op de post in kwestie. Ook in andere forums kan een flagrante overtreding bestraft worden.

Misbruik van tags:
Een tag gebruik je om mensen specifiek bij een discussie te betrekken omdat die kunnen helpen, of mogelijk geïnteresseerd zijn. Gebruik tags dan ook liefst niet voor de grap of om mensen te betrekken in zaken waar ze niet om gevraagd hebben. Liever niet anderen ambeteren om een grap te kunnen maken.

Avatars
Je bent vrij om je avatar te kiezen, zolang deze aan bepaalde regels voldoet. Zo is confronterend bloot, porno, racisme, onverdraagzaamheid, ... niet toegelaten. Gelieve ook geen flitsende geanimeerde afbeeldingen te gebruiken, denk aan je medeforummer! Het faken van crewmemberstatus d.m.v. avatars is eveneens verboden. De moderatie beslist hierin wat kan en niet.
 
Laatst bewerkt:
Report posts die te ver gaan.

Report posts die je te ver vindt gaan. Klaag de post zelf niet aan in de thread, maar gebruik de knop "Report". Dan zal een moderator zo snel mogelijk ingrijpen, en hoeft de thread er niet onder te lijden. Gebruik de knop echter niet als manier om te discussiëren, of uit rancune voor een opgelopen warn.

Overtreders mogen zich aan een sanctie (warn) verwachten.
 
Illegale Content
Op dit forum is illegale content in al zijn vormen uiteraard ten strengste verboden. Dat kan gaan van het aanbieden, promoten, vragen en verhandelen van illegale software, tot het (helpen) schenden van het auteursrecht.

Citaten en artikels
1. Ook het delen van volledige nieuwsartikels of (delen) van artikels achter een paywall valt hieronder. Daarbij volgen we de bepalingen opgesomd in het citaatrecht. Een kort citaat uit een (betaal)artikel mag, als het relevant is voor de discussie en gevolgd wordt door een reactie, opinie of duiding, proportioneel is EN een bronvermelding bevat.

Alleen een citaat of een link is geen goeie basis voor een discussie en dus niet toegelaten. Vragen naar een volledig artikel is dus ook verboden.

2. Andersom geldt ook: Een link zonder (zo kort mogelijk relevant) citaat is niet afdoende in een discussie. Zeker in Politiek en Actua, en zeker bij artikelen achter een paywall is het schermen met links zonder duiding geen goeie basis voor een discussie en niet toegelaten.

Referrals en reclame
URL's met referrals, links naar websites, of publiciteit met als enige doel persoonlijk gewin (bvb adverteren met invites) worden hier niet aanvaard (noch in posts, noch in signatures).

Spam en scripts
Het is op dit forum niet toegelaten spam of anderzijds ongewenste posts op zowel manuele als geautomatiseerde manier te posten. Het gebruiken van scripts om posts aan te maken, aan te passen, te bumpen, te deleten etc. is verboden.

Dubbelaccounts en Wegwerpaccounts

Dubbelaccounts, dat zijn één of meerdere nieuwe accounts die door een gebruiker naast zijn bestaande account worden aangemaakt, zijn ten strengste verboden en worden met warns bestraft. Dubbelaccounts kunnen wel worden toegelaten om gevoeligere informatie met een anoniemere account te plaatsen, mits er op voorhand toestemming voor werd gevraagd aan een moderator. De user zal dan met de dubbelaccount louter in enkele vooraf aangegeven threads mogen posten en moet voor alle andere threads zijn oorspronkelijke account blijven gebruiken.

Indien je een nieuwe account wil aanmaken om een andere nickname aan te nemen kijk je beter eerst even bij het FAQ. Daar staat een woordje uitleg over de naamsveranderingen.

Bij het registreren mag een wegwerp e-mailaccount worden gebruikt, maar zorg er dan wel voor dat je je wachtwoord waarmee je registreert goed onthoudt zodat je later geen password reset via e-mail moet aanvragen.
 
Laatst bewerkt:
Ombudsman
Uiteraard staan wij ten allen tijden open voor opmerkingen of klachten.

Acties van de moderatie bespreek je echter niet in een openbare thread. Specifieke warns bespreek je in pm, met een moderator of supermoderator van het forum in kwestie. De algemene aanpak kun je bespreken één van de feedbackthreads, de meeste subfora hebben er eentje.

Ben je niet tevreden met het gevolg dat een moderator geeft aan je klacht of opmerking of heb je algemene klachten, dan kan je steeds de ombudsman contacteren op [email protected]. Als dat is om een ingreep aan te vechten, vermeld dan duidelijk de ingreep en waarom je het er niet mee eens bent. De moderator zal dan hetzelfde doen, en de ombudsman velt onafhankelijk zijn oordeel.
 
Laatst bewerkt:
Ik denk niet dat er veel speciale termen instaan? Via google:
Flame: a vitriolic or abusive message posted on the internet or sent by email, typically in quick response to another message.

De specifieke warns voor het muziekforum zijn overgenomen van het andere forum. Als je er toen geen last van hebt, zul je dat nu ook niet hebben. Ze staan erin op vraag van de moderatie in dat subforum, dus stel ik voor dat je je vragen daarheen richt. Maar:
- Copycat ivm homemade: Je mag niet een zelfgemaakt clipje van iemand anders nemen en doen alsof jij dat hebt gemaakt.
- Genres discrimineren: Iets automatisch afkraken omdat het geen genre is dat je graag hoort, zal zo bestraft worden.

En uitleg wil ik altijd gerust geven, maar dit is ook geen discussie- of zwansthread, uiteraard.
 
Dat is op dit forum niet zichtbaar voor de users. En dat is by design zo. De uitleg voor die keuze:
Arguably they shouldn't. They should be focussing on changing the behaviour that led to the warning(s), not seeing how close they can come without going over. That would lead to gaming the system, which would lead to more behaviour problems, not less.

Het is om te vermijden dat gebruikers in plaats van de fouten niet meer te maken, zich alleen gaan inhouden als ze dicht genoeg bij de grens komen.
 
Jij hebt net een bericht van mij gewist, hoe kan ik dan weten hoeveel strafpunten daar aan hangen? 0 of 2 of ... ? Wordt dat dan in PM meegedeeld? Hoe kan je anders gaan klagen over onterechte strafpunten als je niet weet of je strafpunten gekregen hebt en je het pas zal weten zodra je geband bent?

Ik heb berichten gewist zonder daaraan een warn te koppelen. Als je een warn krijgt, krijg je daarvan een duidelijke melding in pm, met een uitleg over waarom je die gekregen hebt, aantal strafpunten en duurtijd.
 
Misschien niet de juiste thread, maar het zou wel fijn zijn als je ook van gewiste berichten zonder meer een (bij voorkeur automatische) melding krijgt. Als het niet te veel werk is natuurlijk.
 
Misschien niet de juiste thread, maar het zou wel fijn zijn als je ook van gewiste berichten zonder meer een (bij voorkeur automatische) melding krijgt. Als het niet te veel werk is natuurlijk.
Dat is ook het geval! Met plaats om de reden in te geven.
 
Over de forumregels. Vanwaar die bepaling over zelfmoord? Die is zo specifiek.
Alsook de voorwaarden kunnen zonder kennisgeving veranderen, maar dat geldt volgens mij niet voor aanpassingen verwerkingen persoonsgegevens?
 
Ook eens doorgenomen. Vraagje, wat wordt er verstaan onder "Gebrekkige argumentatie"? Want ruim begrepen kan zowat ieder forumlid, mezelf allicht incluis, dat voor de helft van hun posts in pol&actua daarvan verweten worden :unsure:

Ook bij iets als 'Niet aangepast taalgebruik', zijn daar concrete voorbeelden van? Op het vorig forum had je in bepaalde topics op de tv-sub naar mijn gevoel vaak behoorlijk vrouwonvriendelijke posts, maar werden reports daarover onder de mat geveegd. Ik wil daar geen polemiek over starten - en mag gerust in pm-, maar gezien ik hier nu 'niet aangepast taalgebruik' als effectieve categorie zie staan vraag ik me dan wel af wat daaronder valt.
 
Die categorie stond er op 9lives ook al, hoor. Niet aangepast taalgebruik kan voor het ongepast gebruik van scheldwoorden, zoals bij vrouwonvriendelijke topics. Die van in het tv-forum, herinner ik me nog, maar daar was van onder de mat vegen geen sprake, hoor. Kan ook gaan over geweldig storende sms-taal, bijvoorbeeld.

Gebrekkige argumentatie is precies dat. Blijven posten zonder enige onderbouwing of met flagrante drogredeneringen. Ook een categorie die al op 9lives bestond (zoals allemaal). Niet als het eenmalig is of gewoon om een logische fout gaat of zo. Maar wel als het opzettelijk of herhaaldelijk is.

Het is aan de moderatie om in te schatten welke posts bestraft worden, en of er eerst even duiding wordt gegeven (meestal wel).
 
Ook eens doorgenomen. Vraagje, wat wordt er verstaan onder "Gebrekkige argumentatie"? Want ruim begrepen kan zowat ieder forumlid, mezelf allicht incluis, dat voor de helft van hun posts in pol&actua daarvan verweten worden :unsure:

Ook bij iets als 'Niet aangepast taalgebruik', zijn daar concrete voorbeelden van? Op het vorig forum had je in bepaalde topics op de tv-sub naar mijn gevoel vaak behoorlijk vrouwonvriendelijke posts, maar werden reports daarover onder de mat geveegd. Ik wil daar geen polemiek over starten - en mag gerust in pm-, maar gezien ik hier nu 'niet aangepast taalgebruik' als effectieve categorie zie staan vraag ik me dan wel af wat daaronder valt.

Beetje laat, maar in de pol&actua regels staan verduidelijkingen en voorbeelden.
 
Terug
Bovenaan