The Corridors of Power getoond in nieuwe trailer

Toen de USSR uiteen viel, bleef er plots maar één super power over in de wereld. Nu kunnen wij als Europeanen een waslijst aan problemen gaan opnoemen waar de Verenigde Staten mee te kampen hebben, maar feit blijft dat ze nog steeds de rol aannemen (opeisen?) van ‘s werelds grote broer. Een disfunctionele grote broer die je om de zes kerstavonden eens over de vloer krijgt en waarvan je na twee uur weer precies weer waaróm hij niet vaker gevraagd wordt … maar een grote broer niettemin. The Corridors of Power neemt een kijk achter de schermen van Amerika precies in deze rol. In de Tweede Wereldoorlog was Amerika lang bereid om de evenementen gewoon te laten ontvouwen. Een isolationistische aanpak, er valt even veel vóór als tégen te zeggen. Nadien was er Korea, Vietnam, Ex-Joegoslavië, Iran, Irak, Rwanda, Somalië, Syrië, … Als men algemeen de vraag gaat stellen ‘hoe reageert de VS op internationale conflicten?’ dan is het antwoord meer dan eens ‘niet goed’.

In ‘Corridors’ gaat regisseur Dror Moreh diepgaand op onderzoek. Het resultaat is 135 minuten aan beeldmateriaal, CGI en een ronduit indrukwekkende lijst aan gesprekspartners (Madeleine Albright, James Baker, Condoleezza Rice, Colin Powell, Hillary Clinton, Samantha Power, Chuck Hagel, huidige Secretary of State Anthony Blinken, …) Mensen die er bij waren, die beslissingen namen en nu terugkijken op de toen gemaakte keuzes. Het is geen gemakkelijk kijken want dit is ver van de ‘murica, hell yeah die men vaak als toon wil opvoeren om het Supermanpak van de natie toch maar aan te houden. Moreh maakte eerder al ‘The Human Factor’ over dertig jaar pogingen tot vrede in het Midden Oosten en ‘The Gatekeepers’ over het bijzonder geheime Israëlische Shin Bet veiligheidsagentschap. Deze film komt uit de stal van Showtime die hem op dit moment op het festivalcircuit gelanceerd heeft. In 2023 komt hij naar de on demand-diensten. Voorlopige IMDB score maar liefst 9.6.

 
Bovenaan