Tekort in België: grondwater

vishnusixclix

Supermoderator
Crowdfunder FE
Opening post by:
1606729313328.png


Ik volg met argusogen de hele hetze rond de situatie in België waar het grondwater heel laag staat.

Vandaag stond daar ook een mooie infovideo op VRT NWS link

Ligt het probleem niet eerder bij de watermaatschappijen die voor hun drinkwater grotendeels afhankelijk zijn van grondwater?
Zie info hier (wel Nederlandse info)

Het grootste deel van het water wordt gewonnen uit grondwater (64%)

Want als je bekijkt waarvoor water allemaal gebruikt wordt, kan er veel verbruik toegeschreven worden aan oppervlaktewater:
  • Wc, wasmachine en plezier bij particulieren: regenwater door stimulatie/wetgevend kader regenput
  • Industrie: oppervlaktewater uit kanalen en drinkwater
  • Akkerbouw: oppervlaktewater of regenval. Bovendien wortelen de meeste gewassen niet diep waardoor ze amper profiteren van grondwater tijdens zomermaanden

In de video verwijzen ze vaak naar de hoge betongraad van België.
Dat op die manier veel water verloren gaat.

Maar dat is nu eenmaal eigen aan de werking van watermaatschappijen.

Bij een gescheiden riolering wordt dit probleem grotendeels opgevangen door het regenwater niet te mengen met het afvalwater. Het regenwater kan op die manier lokaal afgevoerd worden naar de waterloop of het grondwater i.p.v. via de waterzuivering te moeten passeren.

Stap 3: zuivering
Het afvalwater, al dan niet gemengd met regenwater, dat op het zuiveringsstation toekomt, wordt in verschillende stappen biologisch gezuiverd totdat de kwaliteit voldoende is om het te lozen in een waterloop.

Het overtollige opgevangen regenwater gaat uiteindelijk (in al dan niet ideale vorm) naar een waterloop waarna het uiteindelijk naar de zee gaat.

Dus is de oplossing van heel dit 'probleem' niet eerder een switch van werking van de watermaatschappijen?
  • Meer bufferen
  • Meer regenwater zuiveren
  • Meer stockeren
  • Eventueel opteren om meer zeewater te gaan zuiveren

Als je kijkt naar staten als Dubai, dan hoor je daar niemand spreken over water te kort.
Die ontzilten gewoon water uit de zee.

Je ziet ook perfect dat de watermaatschappijen uit België staatsbedrijven zijn met een aandeelhoudersstructuur waar veel steden en gemeenten zijn aan aangesloten.
bv. hier voorbeeld van jaarrapport 2018 pagina 36van Farys.

Een gemeente als Deinze kreeg in 2018 een vergoeding van 295.018,93 euro.

Je ziet de berichtgeving ook eerder spreken over dat de particulieren zorgvuldig moeten omspringen met water en tegelijk hoor je de overkoepelende organisatie van watermaatschappijen zeggen dat er geen probleem is. Dan hoor je een professor vertellen hoe het komt dat het grondwater zo laag staat. Of je hoort kleinschalige projecten van watermaatschappijen om hun PR op te poetsen.

Maar niemand spreekt over een structurele oplossing.
 

Sir. K

Eindredacteur
Crowdfunder FE
Zeewater ontzilten is nog altijd een dure oplossing. Je hebt een omgekeerde osmose installatie nodig die veel energie verbruikt. Nadien moet je opnieuw mineralen toevoegen omdat het water anders niet als drinkwater mag worden beschouwd. In Dubai etc ligt de energiekost een pak lager dan in onze regio.

Regenwater opwaarderen tot drinkwater kan, maar is ook niet zo evident als het lijkt. Zal altijd duurder zijn dan ofwel grondwater ofwel zoet oppervlaktewater. Laatste is momenteel de grootste bron van drinkwater in Vlaanderen. Feit is alleen dat op momenten dat er geen droogte is, dat er nog steeds erg veel zoet water gewoon naar de zee loopt. Anderzijds op momenten van droogte moet er steeds een balans gezocht worden tussen het debiet dat bruikbaar moet zijn voor de scheepvaart en het debiet dat gebruikt kan worden om er drinkwater van te maken. Optimalisatie van het gebruik van zoet water als drinkwaterbron lijkt mij nog steeds het slimste, al moet er ook naar alternatieven gekeken worden. Één van die alternatieven is slim hergebruik van industrieel afvalwater, waar ook meer en meer wordt op ingezet.
 

Sir. K

Eindredacteur
Crowdfunder FE
Waarom is regenwater drinkbaar maken duurder dan zoet oppervlaktewater? Is dat niet gewoon hetzelfde?
Je spreekt hier niet over dezelfde volumes. Hoe kleiner de volumes, hoe hoger de prijs per eenheid. Van regenwater drinkwater maken zal dus steeds op 'kleinere schaal' en decentraal moeten gebeuren. Op drinkwaterproductieplants heb je een minimum aan doseerinstallaties en online monitoring nodig om de drinkbaarheid van water te kunnen garanderen. Op kleine installaties blijven deze ook nodig, maar zal de economische impact hoger doorwegen.

Daarnaast heb je nog het concept van 'biologische zuivering' dat voor een groot stuk op een natuurlijke manier gebeurt in het oppervlaktewater. Maar cru gesteld heb je vanuit een technisch standpunt wel gelijk.
 
Bovenaan