Landbouwprotesten

Ik ontken dan ook niet dat landbouw gestuurd wordt in 2 verschillende richtingen door verschillende partijen. Je moet niet claimen dat ik iets betwist waarmee ik het eens ben. Je was niet bezig over gestuurd, je was bezig over dwang, verplichten

"Of gaan we opnieuw, net zoals nu gebeurd is met Zuhal Demir, boeren eerst dwingen om zware investeringen te doen"

"Vanuit de ene (Europese) overheid dwingt men de boer tot schaalvergroting. Vanuit de andere (Vlaamse) overheid dwingt men de boer tot schaalverkleining omdat er geen vergunningen meer afgeleverd worden voor megastallen. De ironie."

En ja, de Europese landbouwmarkt is een vrije markt. Dat een markt onbeperkte resources heeft, verandert niks aan het feit dat de markt vrij is. Elke markt heeft beperkingen, het is de grote mate van vrijheid tot onderhandelen die een markt vrij maakt.

Hoe komt het toch JPV, dat discussies met jou altijd moeten eindigen in semantiek? Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dit met opzet is. Door procedureadvocaat-gewijs iemand te willen betrappen op een woordje die op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden, en je daarbij consequent de kant kiest van de meest-strikte interpretatie, probeer je dan iemand in de hoek te drummen. Dit terwijl je doelbewust in een grote bocht rond de kernboodschap fietst. Om vervolgens triomfantelijk te doen alsof je de discussie hebt gewonnen.

Maar ik geef het nog een kans en ga er nu even van uit dat je een eerlijke discussie wil voeren.

Goed, dan volgt nu een uiteenzetting over het woordje "dwingen". Laat ons een ander voorbeeld nemen met de volgende zinsnede:
 • "Door het plaatsen van wegversmallingen, wil de lokale overheid de autobestuurders dwingen om trager te rijden."
En dan heb je JPV die stelt: "AH JA?!?! Nochtans is het aanbrengen van wegversmallingen geen wettelijke bepaling waarbij je autobestuurders wettelijk kan DWINGEN om trager te rijden! Ik ga hiermee naar het Hof van Cassatie! Ik ga hiermee naar de moderatie van BG!"

Waarop ik zeg: Rustig rustig, dat is mijn punt niet. Mijn punt is dat die wegversmallingen uitgerekend op de autostrade werden geplaatst waar een minimumsnelheid van 70 km/h geldt terwijl je onmogelijk sneller dan 70 km/h kan rijden door die wegversmallingen zonder te crashen. De overheid "dwingt" ons enerzijds (wettelijk) om minimum 70 km/h te rijden en anderzijds "dwingt" ze ons (niet-wettelijk, maar heel praktisch) om af te remmen door die wegversmallingen te plaatsen. Wat moeten we nu doen? Gas geven of remmen?

Dat is exact de situatie waar de boeren in zitten vandaag:
 • Europa "dwingt" de boeren (niet-wettelijk, maar via de liberalisering van de markten) om aan schaalvergroting te doen als je wil overleven als boer
 • En langs de andere kant dwingt Vlaanderen dan weer de boeren (wettelijk/decretaal, via het Ineos-decreet) om niet langer aan schaalvergroting te mogen doen.
Dat men dan gewoon direct eerlijk is met de boeren hé: "WIJ WILLEN DAT JULLIE MASSAAL FAILLIET GAAN! Kom, geef maar vlug die landbouwgronden aan ons.". Of onteigen dan de boeren massaal, als ze echt weg moeten. Maar dat zou dan weer teveel geld kosten waarschijnlijk.
Neen, men kiest niet voor de eerlijke transparante weg maar de overheid kiest er vandaag voor om de boeren stiekem een langzame wurgdood in te sturen door langs beide zijden stilletjes aan de duimschroeven aan te draaien. Dat is gewoon schandalig.
 
Laatst bewerkt:
Serieuze inkrimping van de veestapel met een wijziging in het subsidiemodel. Geen subsidies meer op het model "hoe meer productie hoe hoger de subsidie" maar subsidies voor diversificatie, natuurbehoud en zaken als vrije uitloop, niet kerende landbouw, teeltrotatie enz. In se moet de landbouw de behoeder en onderhouder van het platteland worden.

Dat zou een constructieve richting zijn. De eerste die dit "businessmodel" introduceert bij de Vlaamse landbouwers (met uitfasering voor diegenen die intussen wél zware investeringen op 20 jaar hebben gedaan om aan schaalvergroting te doen), die zal volgens mij alle harten van de landbouwsector winnen.

Er moet gewoon dringend eens een duidelijke VISIE komen op de landbouw.
Niet constant op twee benen hinken (terug kleinschalig, lokaal, diversificatie, ... vs schaalvergroting).
En iedereen is de mond vol van "We moeten terug kleinschaliger! De boer moet mee zorgen voor diversificatie en natuurbehoud! Enzovoort enzovoort." en ik ben zeker dat de meerderheid van de boeren daar voorstander van is, maar er is geen hond die daar een werkbaar inkomstenmodel aan koppelt. Allemaal blabla, die de sector al 20 jaar hoort. Maar het zijn allemaal dode woorden. En intussen moet je keuzes maken als je verder wil.
 
Dat zou een constructieve richting zijn. De eerste die dit "businessmodel" introduceert bij de Vlaamse landbouwers (met uitfasering voor diegenen die intussen wél zware investeringen op 20 jaar hebben gedaan om aan schaalvergroting te doen), die zal volgens mij alle harten van de landbouwsector winnen.

Er moet gewoon dringend eens een duidelijke VISIE komen op de landbouw.
Niet constant op twee benen hinken (terug kleinschalig, lokaal, diversificatie, ... vs schaalvergroting).
En iedereen is de mond vol van "We moeten terug kleinschaliger! De boer moet mee zorgen voor diversificatie en natuurbehoud! Enzovoort enzovoort." en ik ben zeker dat de meerderheid van de boeren daar voorstander van is, maar er is geen hond die daar een werkbaar inkomstenmodel aan koppelt. Allemaal blabla, die de sector al 20 jaar hoort. Maar het zijn allemaal dode woorden. En intussen moet je keuzes maken als je verder wil.
Akkoord. Men moet inderdaad een richting bepalen en die volgen maar ook de landbouw zal hier moeten in willen meegaan en stoppen met de belangen van de agro industrie te verdedigen. Want eigenlijk zijn het de grote voederbedrijven, vleesverwerkers en diepvriesbedrijven die een ander landbouwmodel in de weg staan. En ook de consument moet duidelijk gemaakt worden dat de huidige manier misschien wel zorgt voor goedkoop eten maar ons langs de andere kant wel een pak geld kost. Dus dat we beter wat meer betalen voor gezonde voeding om dat op andere vlakken te kunnen uitsparen.
 
Ah, leg uit.Jaja, aan verhalen hebben we hier genoeg op dit forum.
 • De boer kan niet mee met zijn tijd
 • Neen, de boer mag niet uitbreiden, zie je wel hoe rijk ze zijn?
 • De boer heeft veel (wit) geld want ik ken een bankdirecteur...
 • Neen, de boer heeft quasi geen wit geld, het is allemaal zwart geld en het zit bovendien in dozen in een vochtige kelder
 • Ja, maar ik heb tussen pot en pint gehoord aan den toog dat iemand echt veel geld verdiend hoor
 • Enzovoort.
Aan kennis ontbreekt het echter.
Je antwoordt zelf nooit met feiten, noch op harde cijfers en feiten, noch op anekdotale zaken.

Dus wat is het nut van met jou discussiëren? Welke kennis heb jij al laten zien? Je woont in boerenland en je hoort wat. Ok, knap. Exact hetgene je van al de rest bagatelliseert. Cijfers en dergelijke meer sla je gewoon in de wind en antwoord je zelfs niet eens op.

Kom op, serieus blijven he.
 
Hoe komt het toch JPV, dat discussies met jou altijd moeten eindigen in semantiek? Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat dit met opzet is. Door procedureadvocaat-gewijs iemand te willen betrappen op een woordje die op verschillende manieren kan geïnterpreteerd worden, en je daarbij consequent de kant kiest van de meest-strikte interpretatie, probeer je dan iemand in de hoek te drummen. Dit terwijl je doelbewust in een grote bocht rond de kernboodschap fietst. Om vervolgens triomfantelijk te doen alsof je de discussie hebt gewonnen.

Maar ik geef het nog een kans en ga er nu even van uit dat je een eerlijke discussie wil voeren.

Goed, dan volgt nu een uiteenzetting over het woordje "dwingen". Laat ons een ander voorbeeld nemen met de volgende zinsnede:
 • "Door het plaatsen van wegversmallingen, wil de lokale overheid de autobestuurders dwingen om trager te rijden."
En dan heb je JPV die stelt: "AH JA?!?! Nochtans is het aanbrengen van wegversmallingen geen wettelijke bepaling waarbij je autobestuurders wettelijk kan DWINGEN om trager te rijden! Ik ga hiermee naar het Hof van Cassatie! Ik ga hiermee naar de moderatie van BG!"

Waarop ik zeg: Rustig rustig, dat is mijn punt niet. Mijn punt is dat die wegversmallingen uitgerekend op de autostrade werden geplaatst waar een minimumsnelheid van 70 km/h geldt terwijl je onmogelijk sneller dan 70 km/h kan rijden door die wegversmallingen zonder te crashen. De overheid "dwingt" ons enerzijds (wettelijk) om minimum 70 km/h te rijden en anderzijds "dwingt" ze ons (niet-wettelijk, maar heel praktisch) om af te remmen door die wegversmallingen te plaatsen. Wat moeten we nu doen? Gas geven of remmen?

Dat is exact de situatie waar de boeren in zitten vandaag:
 • Europa "dwingt" de boeren (niet-wettelijk, maar via de liberalisering van de markten) om aan schaalvergroting te doen als je wil overleven als boer
 • En langs de andere kant dwingt Vlaanderen dan weer de boeren (wettelijk/decretaal, via het Ineos-decreet) om niet langer aan schaalvergroting te mogen doen.
Nee, ik interpreteer dwang niet letterlijk. Ik weet best dat er geen arts langs de kant staat te wachten tot ze die mens in een dwangbuis kunnen steken tot hij beslist te tekenen.

Maar er is ook geen dwang in de zin hoe jij het bedoelt. Zoals je in het voorbeeld ook stelt, is de dwang er in jouw voorbeeld gewoon al wettelijk, die 70km/uur limiet. Die wetgeving is er absoluut niet in de zin dat je groter moet worden, Europa heeft daar op geen enkel manier initiatief toe (wél zijn er subsidies, maar die zijn volledig vrijblijvend en houden geen enkele sanctie in als je daar niet op ingaat).

De dwang in de Vlaamse regering is ook geen dwang, al is het wel al lastiger. Het is als boer perfect nog mogelijk om groter te gaan (de omgevingsvergunningen die ik hierboven aantoonde bewijzen dat), alleen kan je niet zomaar om het even welke stal plaatsen en moet je soms de afweging maken tussen verder vergroten mits zware compenserende investeringen of overschakelen van veeteelt naar andere soorten landbouw. Dat gebeurt. Eenvoudig is het niet, maar ook in andere sectoren moet men soms overschakelen of deloceren wegens het niet meer bekomen van een milieuvergunning.

Dat men dan gewoon direct eerlijk is met de boeren hé: "WIJ WILLEN DAT JULLIE MASSAAL FAILLIET GAAN! Kom, geef maar vlug die landbouwgronden aan ons.". Of onteigen dan de boeren massaal, als ze echt weg moeten. Maar dat zou dan weer teveel geld kosten waarschijnlijk.
de boeren die écht weg moeten, die krijgen effectief een stopzettingsvoorstel.

enzovoort.
Boeren kunnen op dat vlak écht niet klagen, er zijn naast deze 2 nog mogelijkheden.

Maar néé, boeren moeten niet massaal weg. Sommige boeren zullen effectief op termijn hun activiteiten moeten stopzetten. En daar zijn en zullen compensaties voor voorzien worden. Net zoals gewone woningen soms ook onteigend worden.
 
stop met anderen weg te zetten als idioten
Je antwoordt zelf nooit met feiten, noch op harde cijfers en feiten, noch op anekdotale zaken.

Dus wat is het nut van met jou discussiëren? Welke kennis heb jij al laten zien? Je woont in boerenland en je hoort wat. Ok, knap. Exact hetgene je van al de rest bagatelliseert. Cijfers en dergelijke meer sla je gewoon in de wind en antwoord je zelfs niet eens op.

Kom op, serieus blijven he.

Met alle respect.
Het is hier de andere kant die afkomt met allerlei cowboy-verhaaltjes en banale anekdotes. Dit terwijl ik hier blijkbaar iedereen conceptueel moest uitleggen waar het grote probleem zich situeert in de landbouw. Men hoort het hier donderen in Keulen wanneer ik uitleg dat de landbouw niet zomaar kan vergeleken worden met eender welke andere economische sector.

Uw commentaar is hallucinant.

Ik heb bijna het gevoel dat ik hier aan het spammen ben, en dan nog het verwijt krijgen dat ik niet voldoende reageer op de zaken. En ik woon helemaal niet "in boerenland" (wat dat ook moge betekenen). Uw post is van een twijfelachtig niveau, met opnieuw één of andere sluimerende haat tegenover de landbouwsector, wat je ook duidelijk bij enkele andere posters hier ziet. Het is natuurlijk geen geheim vanuit welke hoek die haat komt, maar laat het ons aub feitelijk en respectvol houden.
 
Nee, ik interpreteer dwang niet letterlijk. Ik weet best dat er geen arts langs de kant staat te wachten tot ze die mens in een dwangbuis kunnen steken tot hij beslist te tekenen.

Je interpreteert/interpreteerde "dwang" als een legal issue, wat ook een heel strikte interpretatie is. Vanuit een machtige positie (overheid) kun je echter ook mensen dwingen in een bepaalde richting. Zoals men met wegversmallingen auto's dwingt tot lagere snelheden, en zoals men met de liberalisering van de landbouwmarkten landbouwers dwingt tot schaalvergroting.

Maar er is ook geen dwang in de zin hoe jij het bedoelt. Zoals je in het voorbeeld ook stelt, is de dwang er in jouw voorbeeld gewoon al wettelijk, die 70km/uur limiet. Die wetgeving is er absoluut niet in de zin dat je groter moet worden, Europa heeft daar op geen enkel manier initiatief toe (wél zijn er subsidies, maar die zijn volledig vrijblijvend en houden geen enkele sanctie in als je daar niet op ingaat).

De dwang in de Vlaamse regering is ook geen dwang, al is het wel al lastiger. Het is als boer perfect nog mogelijk om groter te gaan (de omgevingsvergunningen die ik hierboven aantoonde bewijzen dat), alleen kan je niet zomaar om het even welke stal plaatsen en moet je soms de afweging maken tussen verder vergroten mits zware compenserende investeringen of overschakelen van veeteelt naar andere soorten landbouw. Dat gebeurt. Eenvoudig is het niet, maar ook in andere sectoren moet men soms overschakelen of deloceren wegens het niet meer bekomen van een milieuvergunning.

De Europese liberaliseringsmaatregelen in de landbouwsector zijn de "zachte" dwang naar schaalvergroting. In de zin van: je kunt ook perfect kiezen om te blijven boeren met een bescheiden veestapel en dus verlieslatend te zijn en dus gans uw gezin mee in de armoede te storten. Dat kan. Er zal u niemand daarvoor in de bak steken. Klopt. Maar excuseer dat ik in deze context dan het werkwoord "dwingen" gebruik.

En dan heb je de Vlaamse Overheid die die benodigde schaalvergroting via de harde, juridische weg (Ineosdecreet) tegenhoudt.
Je hebt alle omgevingsvergunningen getoond die met landbouw te maken hebben. Ik heb daarop gereageerd dat deze niet gefilterd zijn op de megastallen die nodig zijn om rendabel te zijn. En dat je die ook nog eens moet filteren op vergunningen die door alle beroepsprocedures geraken, met als laatste botte hakmes in het rijtje van de beroepsprocedures: landbouwhaatster Zuhal Demir die 9 op de 10 (!) vergunningen weigert.

de boeren die écht weg moeten, die krijgen effectief een stopzettingsvoorstel.

enzovoort.
Boeren kunnen op dat vlak écht niet klagen, er zijn naast deze 2 nog mogelijkheden.

Maar néé, boeren moeten niet massaal weg. Sommige boeren zullen effectief op termijn hun activiteiten moeten stopzetten. En daar zijn en zullen compensaties voor voorzien worden. Net zoals gewone woningen soms ook onteigend worden.

We hebben het hier over de toekomst en de leefbaarheid van de landbouw in Vlaanderen. Als uw antwoord daarop is: "Kijk, hier zet de regering budget in om aub te stoppen met landbouw", dan is dit best cynisch te noemen. Dan bevestig je eigenlijk mijn punt. De boeren moeten weg.

En als je het dan toch over de individuele belangen hebt van de mens achter "de boer", dan komt al vlug het beeld op de voorgrond van de verkoop van het erf als "jackpot". Welnu, ook dàt wordt via legale weg steeds verder teruggeschroefd omdat men het steeds moeilijker maakt om zonevreemde functiewijzigingen vergund te krijgen voor particuliere woongelegenheid bijvoorbeeld. Als voorvechter van een goede ruimtelijke ordening ga je mij daar absoluut niet horen over klagen (*). Maar feit is wel dat dit een enorme neerwaartse druk zet op de verkoopprijs van (voormalige) boerderijen, waarmee men dus ook (wellicht onbewust) hakt in de laatste parachute van de stoppende boer/het opgebouwde spaarpotje.

(*) Alleen wel ironisch te noemen dat men hier dan plots hyperstreng is qua ruimtelijke ordening. Heiliger dan de paus. Daarentegen de desastreuze ruimtelijke ordening die de afgelopen decennia ervoor gezorgd heeft dat her en der natuurgebiedjes ingekleurd zijn, heeft ervoor gezorgd dat de stikstof-regeling hier onwerkbaar is geworden voor de landbouw. Daar doet men niets aan. Het feit dat er her en der residentiële bewoning ingekleurd is, heeft ervoor gezorgd dat landbouwvergunningen constant aangevochten worden. Daar doet men niets aan.
 
Laatst bewerkt:
Je interpreteert/interpreteerde "dwang" als een legal issue, wat ook een heel strikte interpretatie is. Vanuit een machtige positie (overheid) kun je echter ook mensen dwingen in een bepaalde richting. Zoals men met wegversmallingen auto's dwingt tot lagere snelheden, en zoals men met de liberalisering van de landbouwmarkten landbouwers dwingt tot schaalvergroting.De Europese liberaliseringsmaatregelen in de landbouwsector zijn de "zachte" dwang naar schaalvergroting. In de zin van: je kunt ook perfect kiezen om te blijven boeren met een bescheiden veestapel en dus verlieslatend te zijn en dus gans uw gezin mee in de armoede te storten. Dat kan. Er zal u niemand daarvoor in de bak steken. Klopt. Maar excuseer dat ik in deze context dan het werkwoord "dwingen" gebruik.

En dan heb je de Vlaamse Overheid die die benodigde schaalvergroting via de harde, juridische weg (Ineosdecreet) tegenhoudt.
Je hebt alle omgevingsvergunningen getoond die met landbouw te maken hebben. Ik heb daarop gereageerd dat deze niet gefilterd zijn op de megastallen die nodig zijn om rendabel te zijn. En dat je die ook nog eens moet filteren op vergunningen die door alle beroepsprocedures geraken, met als laatste botte hakmes in het rijtje van de beroepsprocedures: landbouwhaatster Zuhal Demir die 9 op de 10 (!) vergunningen weigert.We hebben het hier over de toekomst en de leefbaarheid van de landbouw in Vlaanderen. Als uw antwoord daarop is: "Kijk, hier zet de regering budget in om aub te stoppen met landbouw", dan is dit best cynisch te noemen. Dan bevestig je eigenlijk mijn punt. De boeren moeten weg.

En als je het dan toch over de individuele belangen hebt van de mens achter "de boer", dan komt al vlug het beeld op de voorgrond van de verkoop van het erf als "jackpot". Welnu, ook dàt wordt via legale weg steeds verder teruggeschroefd omdat men het steeds moeilijker maakt om zonevreemde functiewijzigingen vergund te krijgen voor particuliere woongelegenheid bijvoorbeeld. Als voorvechter van een goede ruimtelijke ordening ga je mij daar absoluut niet horen over klagen (*). Maar feit is wel dat dit een enorme neerwaartse druk zet op de verkoopprijs van (voormalige) boerderijen, waarmee men dus ook (wellicht onbewust) hakt in de laatste parachute van de stoppende boer/het opgebouwde spaarpotje.

(*) Alleen wel ironisch te noemen dat men hier dan plots hyperstreng is qua ruimtelijke ordening. Heiliger dan de paus. Daarentegen de desastreuze ruimtelijke ordening die de afgelopen decennia ervoor gezorgd heeft dat her en der natuurgebiedjes ingekleurd zijn, heeft ervoor gezorgd dat de stikstof-regeling hier onwerkbaar is geworden voor de landbouw. Daar doet men niets aan. Het feit dat er her en der residentiële bewoning ingekleurd is, heeft ervoor gezorgd dat landbouwvergunningen constant aangevochten worden. Daar doet men niets aan.
Er is geen liberalisering van de landbouwmarkt, er is een liberalisering van de volledige economie. Dat geldt letterlijk voor elke sector. Elke zelfstandige moet opboksen tegen heel Europa en zelfs heel de wereld als concurrentie.
 
Terug
Bovenaan