Archief - Voor of tegen vaccins?

Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.

ceurrrix

Legacy Member
Wel wat laat ,maar wat te denken over vaccins als men dit leest? ?

Geachte vertegenwoordiger van de burgers van België,

Ik ben Peter Vereecke. Ik was gedurende 25 jaar actief in de (gemeente)politiek, waarvan één legislatuur als burgemeester. Ik kan me dus goed inleven in jullie situatie : goedbedoeld druk bezig zijn met dé politiek en ondertussen dreigen uit het oog te verliezen wat er werkelijk leeft en gebeurt.

Ik ben dus nu al een aantal jaar gewoon burger, maar ik ben mij vragen beginnen stellen. Naarmate er meer antwoorden kwamen, werden de vragen groter en indringender.

Ik maak mij grote zorgen : de wereld evolueert in een richting, die wij zelf als mens ten gronde niet willen. We lijken wel gehypnotiseerde gevangenen. Het wordt heel dringend tijd dat we wakker worden en het roer omgooien want

de waarheid, de vrijheid, de integriteit van ons allemaal

worden ernstig en zéér concreet bedreigd

Eén van deze symbooldossiers is dat van het zogenaamde Mexicaanse griep-virus, bekend als A/H1N1.

Geachte vertegenwoordiger van de burgers,

Wie zich hierin wat verdiept kan niet anders dan een aantal verrassende vaststellingen doen :

• Het is zeer zeker geen natuurlijke virus want samengesteld en dus gemanipuleerd in een laboratorium op basis van vier vogel-, varkens- en menselijke griepstammen uit drie (!) verschillende continenten

• Het menselijke virus heeft men bekomen door een slachtoffer ( uit 1918 !) van de Spaanse griep te ontgraven uit de diepgevroren grond van Alaska en het virus opnieuw tot leven te wekken

• De structuur van het Mexicaanse griep-virus lijkt nog altijd niet gedefinieerd omdat het nog steeds muteert

• Er zijn heel sterke aanwijzingen dat het op drie plaatsen tegelijk werd verspreid rondom Mexico-stad begin maart 2009

• Op 28 april waren er ‘al’ 159 dodelijke slachtoffers, die er uiteindelijk maar 7 bleken te zijn. Sindsdien is het tellen gestopt …

• Op 11 juni kondigde de WHO de hoogste alarmfase af en verplichtte hiermee 194 landen tot gedwongen vaccinatie op basis van een in 2007 ondertekende internationale overeenkomst

• Helemaal onvoorzien was dit niet want Baxter (leverancier ook van onze Belgische vaccins) had reeds op 28/08/2008 een patent aangevraagd om een vaccin te mogen aanmaken tegen het A/H1N1 –virus …

Trekt u daar uw wenkbrauwen niet een beetje bij op ?

Vindt u ook niet dat er de laatste weken in de media een merkwaardig spelletje wordt gespeeld :

* enerzijds zeggen verschillende topspecialisten, waaronder influenza-commissaris Marc Van Ranst o.a. in de Standaard van 28/08/2009, dat het allemaal zo’n vaart niet loopt en dat er veel minder slachtoffers zullen vallen dan ten gevolge van de normale seizoensgriep

* anderzijds worden berichten verspreid dat er in het najaar 1/3 ( of volgens sommigen nog meer !) van de wereldbevolking zou besmet geraken

Maar de werkelijkheid is :

• de 12 miljoen vaccins voor België zijn reeds in juli besteld

• eind deze maand komen de eerste leveringen aan

• eerst zullen de zwakkeren bediend worden (kinderen, zwangere vrouwen, zieken)

• daarna komt ieder van ons aan de beurt : u en ik

• om het geheel in goede banen te leiden worden speciale noodmaatregelen overwogen : leger en speciale eenheden

Wat is hier aan de hand ?

Krijgt u ook niet de indruk dat zich hier een scenario voltrekt, dat wij niet (mogen) kennen maar dat wel voor gevolg heeft dat u en ik onze arm zullen moeten ontbloten ?

Geachte vertegenwoordiger van de burgers,

Ik heb hier absoluut geen goed gevoel bij en een groeiend aantal mensen zijn met mij echt verontrust !

Bovendien moet u weten dat vaccins niet zijn wat men ons zo lang heeft doen geloven : noodzakelijk, effectief en veilig !

Wie in deze materie wat dieper graaft komt alweer tot ontstellende vaststellingen :

• Ziekten als polio, pokken, rode hond, tuberculose, difterie, enz. waren al zo goed als verdwenen toen men met vaccinaties begon. Verklaring : sterke verbetering van de hygiënische omstandigheden, NIET de vaccinaties

• Vaccins zijn een ernstige en totaal onnatuurlijke aanslag op ons menselijk immuunsysteem

• Vaccins kunnen ernstige bijwerkingen hebben. De relatie met autisme, wiegendood en tal van neurologische aandoeningen IS aangetoond, maar krijgt vanwege de reguliere geneeskunde weinig of geen aandacht

• Vaccins geven geen enkele garantie van bescherming tegen de ziekte, in het kader waarvan ze worden toegediend

• Meer en meer bewijsmateriaal toont aan dat vaccins het middel geweest zijn om aids (én ook kankers) te introduceren binnen bevolkingsgroepen.

• Vaccins worden veelal nauwelijks afdoende getest. De firma’s die nu de vaccins zullen leveren zijn op voorhand al vrijgesteld van iedere verplichting tot schadevergoeding !

Ik hoop dat uw wenkbrauwen nog meer de hoogte ingaan …

Hebt u zich tenslotte al eens afgevraagd wat er eigenlijk meestal in zo’n vaccin zit ?

Ik – net zoals u – tot voor kort ook niet. We zijn opgegroeid in een heilig vertrouwen in wie boven ons staat, in dit geval ‘de geneeskunde’.

Maar ik ben mij ook hierover beginnen informeren en ik moet u alweer iets meedelen waar u niet vrolijk van wordt want dit is een greep van enkele standaardingrediënten :

• Dierlijke bacteriën en virussen, die gecultiveerd zijn vanuit kippeneieren en dan chemisch geïnactiveerd worden, maar eenmaal in het lichaam opnieuw erg virulent kunnen worden

• Formaldehyde ( gebruikt voor conserveren van lijken) : kankerverwekkend

• Polysorbate 80 : een conserveringsmiddel dat zware allergische reacties kan veroorzaken

• Thiomersal ( bevat 49.6 % kwik !) : zwaar toxisch

• Triton X100 : een synthetisch hars en sterk detergent

• MF 59 dat het uiterst giftige squaleen bevat dat ons immuniteitssysteem aanvreet en o.a. verantwoordelijk is voor Golfoorlogsyndroom

• Antibiotica zoals Neomycin, Gentamycin en Streptomycin

• aluminium

• Ethyleenglycol : een antivries-middel

• Phenol : carbolzuur

Wat er precies in het nieuwe vaccin zal zitten is nog niet gekend, maar ik heb er absoluut geen goed oog in.

En toch : dat soort chemische en biologische rotzooi zal u, mij en ons allemaal worden toegediend !

Hebt u nog zoveel zin om uw arm te ontbloten voor een onschuldig, verplicht en heilzaam prikje ?

Vrolijk kan ik althans niet worden met zo’n vooruitzicht …

Geachte vertegenwoordiger van de Belgische burger,

Met deze brief beoog ik noch volledigheid, noch wetenschappelijkheid.

Mijn voornaamste bedoeling is uw aandacht te vestigen op wat hier aan het gebeuren is:

we worden met zijn allen gedwongen

ons te laten vaccineren tegen een gemanipuleerde ziekte

door injectie van een niet (fatsoenlijk) geteste cocktail

van chemische en virale ingrediënten,

die kunnen leiden tot catastrofale ondermijning van ons immuunsysteem en verwoestende neurologische aandoeningen

U hoeft mij niet te geloven, maar ik smeek u : denk tenminste eerst na, informeer u zelf, stel de vragen om eerst duidelijkheid en zekerheid te krijgen alvorens u de bevolking in een avontuur stort die dramatische gevolgen kan hebben.

Geachte vertegenwoordiger van de burgers,

U wordt regelmatig aan de mouw getrokken door burgers omwille van hun persoonlijke problemen.

Ik doe dit ook, maar ik doe het niet voor mij zelf maar voor mijn kinderen, voor wie mij lief zijn, voor de mensheid en ook omdat ik oprecht verontrust en heilig verontwaardigd ben.

Ik luid dus de alarmklok en geloof me: de toestand is zéér ernstig en er ligt een grote verantwoordelijkheid bij u.

Wees u daar ten volle van bewust.

Ik heb u deze open brief geschreven vanuit een diep geloof in de mens en in de kracht van de democratie.

Namens de BELFORT-group,

Hoogachtend,

Peter Vereecke

Hooiwege 20

9940 Evergem

Basisinformatie over vaccinatie

Enkele goede sites:

http://www.influenza.be

http://www.vaccinatieschade.be

http://www.despuitblijfteruit.nl

http://www.verontrustemoeders.nl

http://www.wijwordenwakker.org

http://www.theH1N1viruscure.com

http://www.theflucase.com

Enkele standaardwerken:

Dr. Viera Scheibner : ‘ Vaccination. 100 years of orthodox research shows that vaccines represent a medical assault on the immune system ‘‘

DL Röver : ‘ Baarmoederhalskanker. HPV-vaccins als een ‘deus’ ex machina’ ‘

Dr Guylaine Lanctôt : ‘ The medical maffia ‘

J. Robinson : ‘ De medicijnenmaffia ‘

Lynn Mc Taggart : ‘ Wat artsen je niet vertellen : Over de gevaren van de moderne geneeskunde ‘

http://www.wacbelgium.be
http://www.wacholland.org
http://www.wearechangeaustria.yooco.de
http://www.wearechange.de.tt
http://www.myspace.com/icenirising
http://www.unitedfortruth.org
http://citizensinactionbelgium.ning.com
http://activista.be
http://www.kenjedit.be
http://www.zapruder.nl
http://www.eqgen.nl

Phil

Legacy Member
nja, serieus....

Dat is weer de zoveelste bullshit mail. Ook al zijn er mss bepaalde passages van waar, het is weer een typisch geval van "complottheorieen". Allerlei verschillende bronnen, die niet noodzakelijk iets met elkaar te maken hebben, samenvoegen om zo een dramatisch verhaal te verkrijgen.

Zo vindt ge er dertien in een dozijn op het net.

Negeren is de boodschap.

Een heel klein voorbeeldje, maar ben zeker dat bvb mensen die iets van Biologie kennen, veel meer kunnen weerleggen.

Aluminium heeft blijkbaar totaal geen schadelijk effect op het lichaam in kleine concentratie. Geen positief of geen negatief effect, niks. Dus ook al zit het in bepaalde vaccins voor 1 of andere reden, in die microscopische hoeveelheden gaan we er totaal geen last van hebben. Maar het klinkt natuurlijk gevaarlijk in zo van die mails.

stijn87

Legacy Member
Phil zei:
nja, serieus....Een heel klein voorbeeldje, maar ben zeker dat bvb mensen die iets van Biologie kennen, veel meer kunnen weerleggen.

Aluminium heeft blijkbaar totaal geen schadelijk effect op het lichaam in kleine concentratie. Geen positief of geen negatief effect, niks. Dus ook al zit het in bepaalde vaccins voor 1 of andere reden, in die microscopische hoeveelheden gaan we er totaal geen last van hebben. Maar het klinkt natuurlijk gevaarlijk in zo van die mails.

Dit geldt eigenlijk voor alle stoffen, voor elke stof bestaat er een concentratie die helemaal geen effect heeft (voor bepaalde stoffen is die vanzelfsprekend zeer laag). Het is dan ook niet de stof op zich die bepaalt of iets giftig is, maar de dosis. Zo is water ook in zeer hoge dosisen dodelijk. (de eerste post heb ik niet gelezen, te veel bullshit vermoed ik)

Anoniem04

Legacy Member
Ik zou zeggen, blijf uzelf bezig houden met Telenet en Belgacom.

Oldskooler

Legacy Member
Als er een complot achter zit, dat 60% van de wereldbevolking moet uitroeien, dan ben ik er voor.

Phil

Legacy Member
stijn87 zei:
Dit geldt eigenlijk voor alle stoffen, voor elke stof bestaat er een concentratie die helemaal geen effect heeft (voor bepaalde stoffen is die vanzelfsprekend zeer laag). Het is dan ook niet de stof op zich die bepaalt of iets giftig is, maar de dosis. Zo is water ook in zeer hoge dosisen dodelijk. (de eerste post heb ik niet gelezen, te veel bullshit vermoed ik)


Wel ja, idd. Maar de helft van die mail laat uitschijnen dat vaccins vol vergif zitten. Terwijl in die miniscule hoeveelheden ze vermoedelijk quasi geen effect hebben.

Cin

Legacy Member
Die man heeft duidelijk GEEN idee waarover hij praat.

Ik zou zowat alles kunnen weerleggen maar dat is al zoveel keer gedaan. Lees het topic van de Mexicaanse griep maar eens. Ik stel voor dat je hier begint.

KaZhAn

Legacy Member
Gewoonweg ongelooflijke zever in die brief. Veel te lang om te zitten quoten en op elk argument te antwoorden, maar eenieder die ook maar wat logisch nadenkt kan alles onmiddellijk weerleggen. En over die toxische stoffen :ironic:, laat die mens eens alles analyseren wat hij dagelijks naar binnen speelt en hij pleegt dadelijk harakiri. Dit soort mensen zijn puur sensatiebelust en hebben een gevaarlijk effect op beïnvloedbare mensen.

Ik ga niet beweren dat er geen fouten gebeurd zijn en nog zullen gebeuren in de farmaceutische en medische wereld. Die zijn er geweest en zullen nog volgen (softenon om het populairste voorbeeld te geven). Maar de industrie is zo sterk aan regels en controles gebonden dat de risico's nooit zullen opwegen tegen de voordelen. Ik wil de man wel eens zien als hij zijn tetanusprik niet heeft gekregen en hij een geïnfecteerde wonde heeft. Hij zal heel rap zwijgen en moord en brand schreeuwen waarom niet iedereen gevaccineerd is.

Vuile populist

Naradia

Legacy Member
In de P stond er zo is een artikel van nen boek, waarin stond dat de vaccinaties neuronen bevatten die onze breinen beheersen, zodat we allen slaven worden van de wereldheersers :D

Genious

Legacy Member
De zoveelsten met een totaal gebrek aan wetenschappelijke kennis en die dat ook zelf duidelijk niet beseft.

Niet dat het nooit kan mislopen, maar goed. (wat is de kans? :p)
En als ge het niet vertrouwt, ga er dan geen halen.

Unkn0wn

Legacy Member
Zo van die 'doorstuurmails' zijn in 90% van de gevallen fake hoor :p
Stond paar maand terug eens een artikel over in de Standaard.

YaMo

Legacy Member
Is dat niet die debiel die een tijdje geleden in de humo stond?
Echt een complete wacko. Ik vind het feit dat die man ooit burgemeester geweest is, verontrustender dan zijn gelul over vaccins.

Marc.Vg

Legacy Member
wel we zullen zien wat Marc Van Ranst er zelf over te zeggen heeft .. in het verleden hebben we van deze pipo al een interviewtje afgenomen .. die wie verdamt goed genoeg waar het overgaat .. ik had heel graag die beelden en de beelden van het ooo zo heilige vtm/vrt nieuws tegen elkaar willen leggen .. omdat Peter zo goed hartig is hebben we deze niet mogen gebruiken .. het is net alsof je met Marc Van ranst spreekt en als je hem op het kijkbuisnieuws ziet is het een ander persoon .. een pipo dat het volk heilig gelooft .. allez maakt niet uit wie het verkondigt als het maar in de gazetjes of op tv komt ..
bij deze alle uitgenodigd
maar denk niet dat er vele van hier zullen komen .. ignorance is a blis!! .. maar geen nood voor degene die iets verder kijken dan hun neus lang is de beelden komen op het internet beschikbaar ;)
Greetz Marv.Vg

Bart Religion

Legacy Member
Genious zei:
:rofl: een conspiracy freak als burgemeester.
Het is wel creepy dat de totale zotten niet meer beperkt zijn tot partijleden van groen!, tis een cd&v'er :S (of toch alleszinds indertijd)

Alsof mensen die geloven in een of ander oppermachtig mythisch wezen dat vanop z'n wolkje alles regelt (tsjeven dus) geen totale zotten zijn.
Het archief is een bevroren moment uit een vorige versie van dit forum, met andere regels en andere bazen. Deze posts weerspiegelen op geen enkele manier onze huidige ideeën, waarden of wereldbeelden en zijn op sommige plaatsen gecensureerd wegens ontoelaatbaar. Veel zijn in een andere tijdsgeest gemaakt, al dan niet ironisch - zoals in het ironische subforum Off-Topic - en zouden op dit moment niet meer gepost (mogen) worden. Toch bieden we dit archief nog graag aan als informatiedatabank en naslagwerk. Lees er hier meer over of start een gesprek met anderen.
Terug
Bovenaan